Marketing vocabulary
EnglishEnglish
€19.99
/年

Marketing vocabulary
Useful Marketing terms and expressions

We will help you learn and understand marketing vocabulary
You can now master every advertising campaign!
Go international and broaden your advertising horizons
Cooperate with foreign marketing partners and agencies easily and efficiently!
無料で試す (20 フィッシュ) 若しくは フルアクセスを購入
Basic conceptsBasic concepts  
26 フィッシュ
Digital marketingDigital marketing  
34 フィッシュ
Media and advertisingMedia and advertising  
38 フィッシュ
SalesSales  
47 フィッシュ
MarketMarket  
23 フィッシュ
BrandsBrands  
18 フィッシュ
Marketing tools and techniquesMarketing tools and techniques  
67 フィッシュ
CustomerCustomer  
18 フィッシュ
すべてのレッスンを表示 (15)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


アドレス

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


フィッシュ