daty

 0    29 フィッシュ    urbikon
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Theresina
学び始める
Kodeks karny Austria 1768
Leopoldina
学び始める
Kodeks karny Toskanii 1786
Josephina
学び始める
Kodeks karny Austrii 1787
Franciskana
学び始める
Kodeks karny Austrii 1803
Zwierciadło Saskie
学び始める
Zbiór praw zwyczajowych Wschodniej Saksonii 1220 - 1235
powołanie Sądu Kameralnego Rzeszy
学び始める
1495
II Cesarstwo Francji
学び始める
1852 - 1870
Komuna Paryska
学び始める
marzec - maj 1871
Konstytucja III Republiki Francuskiej
学び始める
O organizacji Senatu - 24.02.1875 O organizacji władz publicznych - 25.02.1875 O stosunkach między władzami publicznymi 16.07.1875
usunięcie senatorów dożywotnich z Senatu Francji
学び始める
1884
Landreht pruski
学び始める
1.06.1794
Wielka Karta Wolności
学び始める
Anglia 1215
powstanie Parlamentu w Anglii
学び始める
1265
O przestępstwach i karach
学び始める
Cesare Beccaria 1764
Act of Habeas Corpus
学び始める
1679
ordynacja wyborcza do Izby Gmin
学び始める
1429
Bawarski Kodeks Kryminalny Maksymiliana Józefa III
学び始める
1751
Bawarski Kodeks Procedury Sądowej Maksymiliana Józefa III
学び始める
1753
Bawarski Kodeks Cywilny Maksymiliana Józefa III
学び始める
1756
Teresiana
学び始める
1768
Petycja Praw
学び始める
Anglia 1628
Habeas Corpus Act
学び始める
Anglia 1679
Bill o Prawach
学び始める
Anglia 1689
Ustawa Sukcesyjna
学び始める
Anglia 1701
Parlament Act
学び始める
Wielka Brytania 1911
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
学び始める
26.08.1789
I Konstytucja francuska
学び始める
3.09.1791
II Konstytucja francuska
学び始める
1795
III Konstytucja francuska
学び始める
Napoleon 3.12.1799

コメントを投稿するにはログインする必要があります。