Farmakologia - SKRÓTY RECEPTUROWE

5  1    85 フィッシュ    perry694
印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
po
学び始める
a (a)
w równych częściach
学び始める
aa (ana partes aequales)
ocet
学び始める
Acet. (Acetum)
kwas
学び始める
Acid. (Acidum)
do (w)
学び始める
ad (ad)
dodaj, dodać
学び始める
add. (adde, addetur)
do opłatków
学び始める
ad caps. amyl. (ad capsulas amylaceas)
do kapsułek żelatynowych
学び始める
ad caps. gelat. (ad capsulas gelatinosas)
dowolnie, według uznania
学び始める
ad lib. (ad libitum)
do rąk lekarza
学び始める
ad m. med. (ad manus medici)
do użytku własnego
学び始める
ad us. propr. (ad usum proprium)
do użytku zewnętrznego
学び始める
ad us. exter. (ad usum externum)
do użytku wewnętrznego
学び始める
ad us. inter. (ad usum internum)
do użytku weterynaryjnego
学び始める
ad us. vet. (ad usum veterinarium)
do naczynia szklanego
学び始める
ad vitr. (ad vitrum)
biały
学び始める
alb. (albus)
ampułka
学び始める
Amp. (Ampulla)
woda
学び始める
aq. (aqua)
woda destylowana
学び始める
aq. dest. (aqua destillata)
woda dwukrotnie destylowana
学び始める
aq. bidest. (aqua bidestillata)
woda do wstrzykiwań
学び始める
aq. pro ini. (aqua pro iniectione)
pręcik
学び始める
Bacill. (Bacillus)
balsam
学び始める
Bals. (Balsamum)
kęs
学び始める
Bol. (Bolus)
prędko!
学び始める
C.! (Cito!)
z
学び始める
c. (cum)
kapsułka
学び始める
Caps. (Capsula)
żrący
学び始める
caust. (Causticus)
natychmiast!
学び始める
Citis.! (Citissime!)
złożony
学び始める
comp. (compositus)
stężony
学び始める
conct. (Concentratus)
kora
学び始める
Cort. (Cortex)
daj, wydaj
学び始める
D. (Da, Detur)
odwar
学び始める
Dct. (Decoctum)
daj takich dawek
学び始める
D.t.d. (Dentur tales doses)
rozcieńczony
学び始める
dil. (dilutus)
drażetka
学び始める
Drag. (Dragetta)
podziel na równe częci
学び始める
div. in part. aeq. (divide in partes aequales)
plaster
学び始める
Empl. (Emplastrum)
wykrztuśny
学び始める
expect. (expectorans)
zawiesina
学び始める
Emuls. (Emulsio)
tuż przed użyciem
学び始める
ex. temp. (ex tempore)
wyciąg
学び始める
Extr. (Extractum)
zrób
学び始める
f. (Fiat)
kwiat
学び始める
Fl. (Flos)
płynny
学び始める
fluid., fid. (fluidus)
liść
学び始める
Fol. (Folium)
owoc
学び始める
Fr. (Fructus)
gałka, globulka
学び始める
Glob. (Globulus)
ziele, trawa
学び始める
Hb., H-ba (Herba)
w
学び始める
in (in)
napar
学び始める
Inf. (Infusum)
zastrzyk
学び始める
Ini. (Iniectio)
według reguł sztuki
学び始める
l.a. (lege artis)
opakowanie orginalne
学び始める
Lag. orig. (lagena originalis)
mazidło
学び始める
Lin. (Linimentum)
płyn
学び始める
Liq. (Liquor)
Zmieszaj. Daj. Oznacz.
学び始める
M. D. S. (Misce.Da. Signa.)
zmieszaj, zrób
学び始める
M.f. (Misce fiat)
mieszanina
学び始める
Mixt. (Mixtura)
kapsułka opłatkowa
学び始める
Obl. (Oblata)
olej
学び始める
Ol. (Oleum)
dla mnie
学び始める
pro me (pro me)
proszek
学び始める
Pulv. (Pulvis)
ile trzeba
学び始める
q. s. (quantum satis)
pigułka
学び始める
Pil. (Pilula)
strącony
学び始める
praec. (praecipitatus)
korzeń
学び始める
Rad. (Radix)
powtórzy
学び始める
rep., repet. (Repetatur)
kłącze
学び始める
Rhiz. (Rhizoma)
nasienie
学び始める
Sem. (Semen)
suchy
学び始める
sicc. (siccum)
oznacz
学び始める
S. (Signa)
syrop
学び始める
Sir. (Sirupus)
nazwa własna
学び始める
S. n. (Suo nomine)
roztwór
学び始める
Sol. (Solutio)
ziółka
学び始める
Spec. (Species)
zwykły, prosty
学び始める
spl., simp. (simplex)
wyjałowiony
学び始める
steril. (sterilisatus)
sok
学び始める
Succ. (Succus)
zawiesina
学び始める
Susp. (Suspensio)
czopki
学び始める
Supp. (Suppositoria)
tabletka
学び始める
Tabl. (Tabuletta)
nalewka
学び始める
Tct., T-ra (Tinctura)
maść
学び始める
Ung. (Unguentum)

Ad usum proprium i inne zwroty recepturowe. Fiszki dla studentów farmacji i farmakologii

Studenci farmakologii mają przed sobą niemały trud uczenia się profesjonalnych pojęć farmakologii stosowanej. Muszą przecież oni opanować nie tylko same zakresy nazw i rekomendacji czynności aptecznych, ale i ich łacińskie nazwy. W literaturze fachowej, zwłaszcza tej nieco starszej, podaje się przecież wyłącznie łacińskie nazewnictwo. Także wielu tradycjonalistów, spośród wykładowców polskich akademii medycznych, wymaga od studentów znajomości terminów w łacinie medycznej. Z pomocą studentów farmakologii przychodzą fiszki przygotowane tak, aby przyswojenie łacińskich zwrotów recepturowych mogło być jak najmniej uciążliwe i stresujące. Lewa kolumna fiszek zawiera polski zwrot, na przykład: "do użytku własnego", prawa jego skrót, stosowany w literaturze naukowej, a niekiedy także w zapisach recepturowych i na receptach dla pacjentów, zwłaszcza w przypadku uniwersyteckich aptek szpitalnych: "ad us. propr." i jego pełne, łacińskie rozwinięcie: "ad usum proprium". Ta metoda zapisu, skrótu i pełnej łacińskiej nazwy pozwala uczyć się szybko i skutecznie, niełatwych przecież zbitek słownych, których farmaceutyczne i farmakologiczne zastosowanie jest podstawą edukacji medycznej studentów farmacji i farmakologii w Polsce.

Słownictwo laboratoryjne użyteczne w farmacji, farmakologii i aptece

Zestaw fiszek wzbogacony został także wyborem najbardziej podstawowego słownictwa laboratoryjnego, a więc słówek typu: woda, butelka, roztwór. Ich łacińskie nazwy, zanim pamięć studencka przyswoi je już na stałe, także sprawiają szereg trudności. Fiszki powstały po to, aby pomóc je przezwyciężyć i cieszyć się dalszymi etapami edukacji wraz z perfekcyjną znajomością łaciny medycznej.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。