Popularne łacińskie wtręty

1.7  3    33 フィッシュ    lenka1
印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
ab initio
学び始める
od początku
ab ovo
学び始める
(dosł. od jaja) od samego początku, od Adama i Ewy
ad exemplum
学び始める
na przykład
ad extremum
学び始める
na koniec, wreszcie, ostatecznie
ad finem
学び始める
do końca
ad fontes
学び始める
(sięgać) do źródeł
ad hoc
学び始める
doraźnie, specjalnie w tym celu, bez zamiaru szerszego zastosowania
ad interim
学び始める
tymczasowo
ad referendum
学び始める
do zreferowania, do zdania sprawy
ad rem
学び始める
(powrót) do rzeczy, do głównej sprawy, do właściwego tematu
ad vocem
学び始める
w sprawie, właściwie, stosownie
de facto
学び始める
w istocie, w rzeczywistości
ergo
学び始める
a więc, zatem
ex definitione
学び始める
(co wynika) z definicji (danego terminu)
ex lege
学び始める
na mocy prawa, ustawy
ex officio
学び始める
z urzędu, z obowiązk
ex post
学び始める
po fakcie (np. oceniać coś)
nolens volens
学び始める
chcąc nie chcąc
per se
学び始める
samo przez się, samo z siebie
pro publico bono
学び始める
dla dobra publicznego, dla dobra ogółu
sui generis
学び始める
swego rodzaju; w swoim (własnym) rodzaju; swoisty, osobliwy
sic!
学び始める
tak, dokładnie tak (zwrot umieszczany przy osobliwym cytacie, niewiarygodnej informacji, w celu podkreślenia, że to właśnie autor ma na myśli)
a priori
学び始める
z założenia, z góry
sensu stricto
学び始める
w ścisłym znaczeniu
qui pro quo
学び始める
pomyłka co do osoby, nieporozuminie
status quo
学び始める
istniejący obecnie stan rzeczy
vide
学び始める
patrz, zobacz
notabene
学び始める
zauważ dobrze (że); (przy czym) zwróć uwagę na to (że); do tego, w dodatku, nawiasem mówiąc
nomen omen
学び始める
imię jest wróżbą, w imieniu osoby objawia się jej charakter
in spe
学び始める
(dosł. w nadziei) w przyszłości, spodziewany
ad acta
学び始める
(sprawa odłożona) do akt, uznana za zakończoną, niewymagającą rozpatrywania
alter ego
学び始める
drugie ja
a propos
学び始める
przy sposobności, w związku z tematem

Łacina dla każdego

Język łaciński, zwany po prostu łaciną, to język indoeuropejski, który ukształtował się jeszcze przed naszą erą. To właśnie łacina była językiem urzędowym Republiki Rzymskiej. Jej wpływ na wiele innych języków jest widoczny do dzisiaj i przejawia się m.in. obecnymi w języku wtrąceniami. Także język polski jest dość bogaty w łacińskie zwroty. Niejednokrotnie można je usłyszeć w telewizji, przeczytać w gazecie czy na portalu internetowym. Nie wszyscy jednak orientują się, co dane sformułowanie oznacza. Jak szybko przyswoić tę wiedzę? Dziś najlepiej sięgnąć po odpowiedni zbiór fiszek na Fiszkotece!

Poznaj łacinę z fiszkami!

Fiszkoteka to portal z interaktywnymi fiszkami, czyli nowocześniejszymi odpowiednikami tradycyjnych, papierowych fiszek. Dzięki nim można skutecznie i szybko opanować każdy materiał, także łacińskie zwroty. Fiszki można przeglądać w obie strony, zarówno na komputerze, jak i na smartfonie. Ponadto można je odsłuchiwać czy wydrukować, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Popularne łacińskie zwroty

Nie wiesz, co znaczy po łacinie „ad hoc”, „de facto”, „ex post” czy „a priori”? Nie musisz zaglądać do słowników, aby poznać odpowiedź. Fiszkoteka posiada bogaty zbiór fiszek z najczęściej używanymi łacińskimi wtrąceniami. Wystarczy kilka razy przejrzeć materiał, aby zaznajomić się ze wszystkimi zwrotami i je zapamiętać. Nauka łaciny jeszcze nigdy nie była tak prosta! Fiszki z łacińskimi zwrotami przydadzą się zarówno uczniom, jak i osobom dorosłym, które chcą sprawdzić swoją wiedzę czy ją poszerzyć.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。