Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów

 0    35 フィッシュ    pani truskawka
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
alkohol
学び始める
pochodna węglowodorów nasyconych, w której jeden atom wodoru został zastąpiony grupą wodorotlenową
rzędowość alkoholi
学び始める
Rzędowość alkoholi zalezy od rzędowości atomu węgla przy którym stoi grupa hydroksylowa. Alkohole są I, II lub III-rzędowe.
wzór ogólny alkoholi
学び始める
CnH2n+1OH
sposoby otrzymywania alkoholi
学び始める
hydratacja alkenu (addycja wody), reakcja chlorowcopochodnej z wodnym roztworem KOH lub NaOH
metanol
学び始める
ciecz o charakterystycznym zapachu, lotna, o gęstości nieco mniejszej od wody, miesza się z wodą bez ograniczeń, silna trucizna
etanol
学び始める
bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, lotna, miesza się z wodą w każdym stosunku, dobry rozpuszczalnik, również trucizna, ale w dawce znacznie większej niż w przypadku metanolu (etanol i metanol są nie do odróżnienia organoleptycznie)
fermentacja alkoholowa
学び始める
złożony proces przetworzenia pewnych cukrów w alkohol, proces wymaga obecności drożdży
mieszanina azeotropowa
学び始める
mieszanina dwóch lub więcej składników ciekłych (np. wody i alkoholu), których nie można rodzielić przez destylację, gdyż wszystkie składniki parują w tej samej temperaturze
glikol etylenowy
学び始める
alkohol dwuwodorotlenowy, gęsta ciecz o słodkim smaku, miesza się z wodą we wszystkich stosunkach, stosowany w chłodnicach samochodów, trujący
gliceryna
学び始める
alkohol trójwodorotlenowy, bezbarwna gęsta ciecz o słodkim smaku, stosowana jako środek słodzący w różnych produktach spożywczych, stosowana również w kosmetykach
nitrogliceryna
学び始める
ester gliceryny i kwasu azotowego(V), substancja wybuchowa, nazwa nieprawidłowa (ale uznawana), gdyż nie jest to związek nitrowy, prawidłowa nazwa to trójazotan(V) gliceryny
fenol
学び始める
związek w którym grupa -OH połączona jest bezpośrednio z pierścieniem aromatycznym.
właściwości chemiczne fenoli
学び始める
właściwości kwasowe – reagują z zasadami i metalami aktywnymi dając sole fenolany, ze względu na pierścień aromatyczny ulegają reakcji nitryfikacji, bromowaniu, chlorowaniu i alkilowaniu - substytucji elektrofilowej (efekt skierowywujący grupy - OH)
aldehydy
学び始める
związek posiadający w swej cząsteczce grupę karbonylową na końcu cząsteczki - czyli grupę aldehydową CHO
ketony
学び始める
związek posiadający grupę karbonylową w środku cząsteczki - C=O
otrzymywanie aldehydów
学び始める
delikatne utlenianie alkoholi I-rzędwoych
otrzymywanie ketonów
学び始める
delikatne utlenianie alkoholi II-rzędowych
próba Trommera
学び始める
utlenianie aldehydu do kwasu karboksylowego z równoczesną redukcją Cu(OH)2 do Cu2O, reakcja przebiega w środowisku zasadowym i w wysokiej temperaturze
próba Tollensa
学び始める
próba lustra srebrnego, jest to reakcja związków srebra (kompleksowy związek srebra) z aldehydem. Następuje utlenienie aldehydu do kwasu karboksylowego i redukcja związków srebra do czystego srebra na ściankach naczynia.
aceton
学び始める
propanon, bezbarwna ciecz o silnym charakterystycznym zapachu, dawniej stosowana w zmywaczach do paznokci
formalina
学び始める
40% roztwór aldehydu mrówkowego, mieszanina bakteriobójcza dlatego stosowana jako substancja do przechowywania preparatów biologicznych
kwasy karboksylowe
学び始める
pochodne węglowodorów w cząsteczkach, których występuje grupa karboksylowa - COOH
kwas mrówkowy
学び始める
kwas metanowy, występuje w przyrodzie w stanie wolnym np. w organizmach mrówek, w pokrzywach; bezbarwna ciecz, ostry zapach, rozpuszcza się w wodzie
kwas octowy
学び始める
kwas etanowy, w gospodarstwie domowym stosowany jako przyprawa; bezbarwna ciecz, o charakterystycznym zapachu, dobrze rozpuszczalny w wodzie
kwas masłowy
学び始める
kwas butanowy, jako wolny znajduje się np. w pocie, powstaje również w wyniku jełczenia masła, jest to ciecz o nieprzyjemnym zapachu, dobrze rozpuszczalna w wodzie.
kwas mlekowy
学び始める
kwas α-hydroksypropanowy, występuje w kwaśnym mleku lub powstaje w mięśniach podczas dużego wysiłku fizycznego, gdy występuje zjawisko długu tlenowego
estry
学び始める
powstają w wyniku reakcji alkoholi i kwasów karboksylowych w obecności kwasu siarkowego(VI)
tłuszcze
学び始める
estry wyższych kwasów karboksylowych i gliceryny
rodzaje tłuszczy
学び始める
zwierzęce i roślinne
mydła
学び始める
sole sodowe lub potasowe wyższych kwasów karboksylowych, sole sodowe - mydła twarde, sole potasowe – mydła płynne
detergenty
学び始める
syntetyczne produkty powierzchniowo czynne o własnościach myjących i zwilżających, nie zwierające mydła; dodawane np. do proszków do prania - mają za zadanie zmiękczać wodę i ułatwiać pranie
aminy
学び始める
organiczne pochodne amoniaku, w których przynajmniej jeden atom wodoru został zastąpiony podstawnikiem węglowodorowym
otrzymywanie amin
学び始める
Aminy otrzymuje się w wyniku reakcji chlorowcopochodnych i amoniaku.
amidy
学び始める
pochodne kwasów karboksylowych, w których grupa -OH została zastapiona grupą aminową – NH2
mocznik
学び始める
karbamid, tworzy kryształki bez zapachu, nierozpuszczalny w wodzie i alkoholu, pierwszy związek organiczny otrzymany syntetycznie, występuje w pocie i moczu człowieka i zwierząt jako produkt przemiany białek

コメントを投稿するにはログインする必要があります。