Prawa gospodarcze, socjalne i kulturalne

 0    6 フィッシュ    adrianzabkowski
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Prawa do pracy
学び始める
są to prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz, godziwej płacy rodzinnej" która zapewnia odpowiedni poziom życia
Prawa rodziny
学び始める
jest to prawo rodziny do ochrony i pomocy, a także prawo matki do szczególnej ochrony przed urodzeniem dziecka i po urodzeniu
Prawo do godnego poziomu życia
学び始める
Jest to prawo do wyżywienia, ubrania i mieszkania oraz prawo do stałego polepszania warunków bytowych
Prawo do zdrowia
学び始める
Jest to prawo do korzystania z możliwie najlepszego stanu zdrowia fizyczego i psychicznego ale także nakłada obowiązek dbałość o zdrowie własne i zdrowie innych
Prawo do nauki
学び始める
nakłada ono obowiązek kształcenia na poziomie podstawowym
Prawa kulturalne
学び始める
są to prawa do korzystania z dorobku cywilizacyjnego i prawo do prowadzenia badań naukowych

コメントを投稿するにはログインする必要があります。