testensi2

 0    18 フィッシュ    19klaudia19
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Jakiego typu problemy wynikają z nadmiernego ruchu wiadomości rozgłoszeniowych w segmencie sieci
学び始める
Jest pochłaniana szerokość pasma i Jest zwiększone obciążenie sieci i Są przerwane inne funkcje hosta
Które z następujących funkcji należą do warstwy sieci
学び始める
Routing i Adresowanie pakietów z użyciem adresu IP i Enkapsulacja i Dekapsulacja
Które z następujących stwierdzeń odnoszących się do protokołu IP jest prawdziwe?
学び始める
Jest używany zarówno przez routery, jak i hosty
Które z następujących stwierdzeń odnoszących się do procesu enkapsulacji na poziomie warstwy sieci są prawdziwe?
学び始める
Dodaje nagłówek do segmentu i W procesie tym są dodawane źródłowy adres IP i docelowy adres IP
Które z następujących stwierdzeń odnoszących się do protokołu TCP/IP są prawdziwe
学び始める
TCP – jest niezawodny, a IP – zawodny i IP – jest protokołem bezpołączeniowym, a TCP – połączeniowym
Wykonawca instaluje kabel dla nowej sieci w szpitalu. Sieć ma być chroniona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) i zapewnić szerokość pasma 1000 Mb/s. Który typ kabla spełnia oba wymagania?
学び始める
Kabel światłowodowy
Wybrać stwierdzenie, które poprawnie opisuje pamięć flash routera
学び始める
Przechowuje obraz systemu Cisco IOS
Port konsolowy może być używany do niektórych następujących operacji
学び始める
Wykrywanie błędów, Przywracanie haseł i Rozwiązywanie problemów
Które z następujących tablic są używane przez routery do wybrania najlepszych tras dla wychodzących pakietów danych?
学び始める
Tablice routingu
Który z następujących adresów jest używany jako docelowy rozgłoszeniowej ramki ethernetowej?
学び始める
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Do czego służy sygnał zagłuszania (jam) w metodzie CSMA/CD?
学び始める
Do spowodowania, że wszystkie wysyłające węzły zobaczą kolizję
Która cecha charakteryzuje Ethernet zarówno historyczny, jak i zastany?
学び始める
Ta sama topologia logiczna
Które z następujących stwierdzeń odnosi się do połączenia z portem przełącznika?
学び始める
Stanowi osobną domenę kolizji
Ile jest bitów w ethernetowym adresie MAC?
学び始める
48
Które pola ramki ethernetowej służy do wykrywania błędów
学び始める
Sekwencja kontrola ramki (FCS)
Które z następujących stwierdzeń odnosi się do jednego z ograniczeń zastanych technologii Ethernet?
学び始める
Słaba skalowość
Które stwierdzenie odnoszące się do czasu bitu jest prawdziwe?
学び始める
Jest to czas, w którym karta sieciowa wprowadza bit z warstwy łącza danych do nośnika warstwy 1
Co to jest synchronizacja?
学び始める
Mechanizm wykorzystywany przez urządzenia podczas transmisji danych do synchronizacji sygnałów

コメントを投稿するにはログインする必要があります。