biologiczne

 0    90 フィッシュ    elatom92
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
apraksja wzrokowa
学び始める
płat ciemieniowy
trudności w orientacji przestrzennej
学び始める
płat ciemieniowy
zaburzenia schematu ciała Autotopagnozja
学び始める
płat ciemieniowy
apraksja konstrukcyjna
学び始める
płat ciemieniowy
zespół pomijania stronnego NEKLEK
学び始める
płat ciemieniowy prawy płat
dyskalkulia
学び始める
płat ciemieniowy
niezdolność do odróżniania kierunków
学び始める
płat ciemieniowy
aleksja i agrafia
学び始める
płat ciemieniowy
anomia aleksja agrafia
学び始める
płat ciemieniowy
zaburzenia percepcji dotykowej
学び始める
płat ciemieniowy
zaburzenia integracji wielozmysłowej
学び始める
płat ciemieniowy
trudności w koordynacji ruchu oczu i rąk
学び始める
płat ciemieniowy
anozognozja
学び始める
płat ciemieniowy
trudności w rysowaniu
学び始める
płat ciemieniowy
trudności w konstruowaniu obiektów
学び始める
płat ciemieniowy
zaburzenia osobowości
学び始める
lezja ciemieniowo- skroniowa
pierwszorzędna kora czuciowa
学び始める
płat ciemieniowy część górna
orientacja przestrzenna i układ odniesień na podstawie wrażeń wzrokowych
学び始める
płat ciemieniowy prawa dolna część
modelowanie relacji przestrzennych ruchów palców
学び始める
płat ciemieniowy lewa dolna ćżęść
celowe ruchy i integracja ruchu i wzroku
学び始める
płat ciemieniowy część przyśrodkowa
rozumienie jęz. symbolicznego pojęć abstrakcyjnych i geometrycznych
学び始める
płat ciemieniowy
manipulacja obiektami wymagającymi koordynacji i wyobraźni przestrzenno- ruchowej
学び始める
płat ciemieniowy
widzenie analiza koloru ruchu kształtu głębi skojarzenia wzrokowe
学び始める
płat potyliczny
ubytki w polu widzenia
学び始める
płat potyliczny
niedowidzenie połowiczne
学び始める
płat potyliczny
ślepota mózgowa
学び始める
płat potyliczny
zespół Antona
学び始める
płat potyliczny
widzenie mino ślepoty
学び始める
płat potyliczny
czysta aleksja bez agrafii
学び始める
płat potyliczny
omamy i halucynacje wzrokowe
学び始める
płat potyliczny
trudności w umiejscowieniu widzianych obiektów
学び始める
płat potyliczny
niedokładne widzenia obiektów
学び始める
płat potyliczny lewy płat
trudności w rozpoznawaniu znaków symboli
学び始める
płat potyliczny
prozopagnozja
学び始める
płat potyliczny i skroniowy
wzrokowa agnozja przedmiotów
学び始める
płat potyliczny
symultanognozja
学び始める
płat potyliczny
zespół Balinta
学び始める
obustronne uszkodzenie styków ciemieniowo- potylicznych
trudności z czytaniem i/lub pisaniem
学び始める
płat potyliczny
trudności w rozpoznawaniu ruchu obiektów
学び始める
płat potyliczny
trudności w rozpoznawaniu rysunków
学び始める
płat potyliczny
słuch muzyczny fonematyczny i wrażenia dźwiękowe
学び始める
płat skroniowy zakrąt górny i wieczko
rozumienie mowy prozodia lingwistyczna
学び始める
obszar Wernickiego
rozpoznawanie obiektów kategoryzacja obiektów pamięć werbalna zapamiętywanie
学び始める
płat skroniowy zakręt dolny
analiza zapachów
学び始める
płat skroniowy część podstawna
zaburzenia słuchu, rozumienia mowy i percepcji dzwięków
学び始める
płat skroniowy
amuzja
学び始める
płat skroniowy
anomia, amuzja
学び始める
płat skroniowy
anosmia
学び始める
płat skroniowy
anosmia, utrata węchu
学び始める
płat skroniowy
upośledzenie porządkowania i kategoryzacji informacji werbalnych
学び始める
płat skroniowy
zaburzenia seksualne
学び始める
płat skroniowy
zachowanie agresywne
学び始める
płat skroniowy
zaburzenia uwagi
学び始める
płat skroniowy
halucynacje i złudzenia
学び始める
płat skroniowy
trudności w opisaniu widzianych obiektów
学び始める
płat skroniowy
afazja Wernickiego
学び始める
płat skroniowy, lewy płat
afazja czuciowa
学び始める
płat skroniowy, lewy płat
zaburzenia emocjonalne
学び始める
płat skroniowy
amnezja następcza
学び始める
płat skroniowy
afazja następcza, błędne nazywanie obiektów
学び始める
płat skroniowy
zaburzenia semantyczne
学び始める
płat skroniowy
afazja żargonowa
学び始める
płat skroniowy
pierwszorzędna kora ruchowa
学び始める
płat czołowy, część górna
pamięć wyuczonych działań ruchowych, nawyki, specyficzne schematy zachowań
学び始める
płat czołowy, część górna
obszar Brocka
学び始める
płat czołowy, lewy
pole czołowe oczu, ruch gałek ocznych zależny od woli
学び始める
płat czołowy
"świadomość"
学び始める
płat czołowy, część przedczołowa
planowanie, inicjacja i monitorowanie własnego działania,
学び始める
płat czołowy
konformizm społeczny, takt i wyczucie sytuacji
学び始める
płat czołowy
analiza i kontrola swoich stanów emocjonalnych, ekspresji językowej
学び始める
płat czołowy, prawy
uczucia błogostanu, frustracji, lęku i napięcia
学び始める
płat czołowy
kojarzenie znaczenia i symbolu słówa
学び始める
płat czołowy, lewy
kojarzenie sytuacyjne
学び始める
płat czołowy
pamięć robocza
学び始める
płat czołowy
wola działania
学び始める
płat czołowy
podejmowanie decyzji
学び始める
płat czołowy
relacje czasowe
学び始める
płat czołowy
kontrola sekwencji zdarzeń
学び始める
płat czołowy
utrata możliwości poruszania częściami ciała
学び始める
płat czołowy
afazja Brocki
学び始める
płat czołowy, lewy
afazja ruchowa
学び始める
płat czołowy, lewy
konfabulacje
学び始める
płat czołowy
perseweracje
学び始める
płat czołowy
abulia, niezdolność do działań spontranicznych
学び始める
płat czołowy, część podstawna
zaburzenia koncentracji i utrzymania uwagi
学び始める
płat czołowy
niestabilność emocjonalna, zmiana nastroju, zachowanie agresywne
学び始める
płat czołowy
trudności w rozumienia dowcipów
学び始める
płat czołowy, prawy tylni
depresja
学び始める
płat czołowy, lewy
hipomania, anozodiaforia, moria(nadmiernie pozytywne emocje)
学び始める
płat czołowy, prawy
zachowania użytkownika
学び始める
płat czołowy

コメントを投稿するにはログインする必要があります。