Câu hỏi và câu trả lời cho những vấn đề cá nhân - Asking and answering personal questions

 0    20 フィッシュ    VocApp
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
Tôi thích việc học nhiều ngôn ngữ mới.
学び始める
I love learning new languages.
Tôi thường xuyên ra ngoài với bạn trai/bạn gái.
学び始める
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
Tôi đã đi học rất nhiều.
学び始める
I've been studying a lot.
Tôi là một học sinh ngôn ngữ hiện đại.
学び始める
I'm a modern languages student.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ trả lời chúng tại cuộc gặp mặt.
学び始める
If you have any questions, I'll answer them at the meeting.
Bạn có bất kỳ thú cưng nào không?
学び始める
Do you have any pets?
Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
学び始める
Where did you learn English?
+13 フィッシュ
レッスンはコースの一部です
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(合計で 515 フィッシュ)

無料でコースを試す

コメントを投稿するにはログインする必要があります。