Hỏi và hướng dẫn - Asking and giving instructions

 0    19 フィッシュ    VocApp
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
Bạn sẽ phải dùng đường, bơ, bột, trứng và sữa.
学び始める
You're going to use sugar, butter, flour, eggs and milk.
Sau đó, bạn phải cho bơ vào.
学び始める
Then, you must add the butter.
Tiếp theo, bỏ thêm trứng.
学び始める
Next, add the eggs.
Khi bạn làm xong, nướng hỗn hợp đó.
学び始める
When you finish that, bake the mixture.
Đó là cách để làm bánh.
学び始める
That's how a cake is made.
Tôi cần có bao nhiêu thành phần?
学び始める
How many ingredients am I going to need?
Làm thế nào để chuẩn bị một cái bánh?
学び始める
How do I prepare a cake?
+12 フィッシュ
レッスンはコースの一部です
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(合計で 515 フィッシュ)

無料でコースを試す

コメントを投稿するにはログインする必要があります。