Kurs Arcoiris A1
język polskiespañol
100%
FREE


Kurs Arcoiris A1
Kurs hiszpańskiego na poziomie A1 do podręcznika Arcoíris

Ponad 1500 starannie dobranych słówek i zwrotów przydatnych w życiowych sytuacjach w formie zdań i pytań
Ucz się z Arcoíris, a następnie powtarzaj materiał i ucz się używać słów potrzebnych w codziennej komunikacji przy pomocy Fiszkoteki
Fiszki podzielone tematycznie, inteligentny system powtórek oszczędza czas i przyspiesza naukę.
Przykłady użycia + wymowa + obrazki
Ściągnij jako mp3 i słuchaj np. podczas spacerów
無料でサインアップ

このコースは100%無料です。あなたが私たちと一緒に学ぶことができるどれほど効果的で楽しいかをあなた自身のために見ることができるように、私たちはあなたにそれを与えます:)
Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64  
31 フィッシュ
Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65  
37 フィッシュ
Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27  
35 フィッシュ
Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24  
27 フィッシュ
Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78  
31 フィッシュ
Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80  
31 フィッシュ
Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82  
43 フィッシュ
Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11  
12 フィッシュ
Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytania  
9 フィッシュ
Dział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13  
11 フィッシュ
Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9  
17 フィッシュ
Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13  
6 フィッシュ
Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12  
34 フィッシュ
Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14  
17 フィッシュ
Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17  
35 フィッシュ
Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50  
32 フィッシュ
Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51  
24 フィッシュ
Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52  
10 フィッシュ
Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52  
18 フィッシュ
Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53  
10 フィッシュ
Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56  
16 フィッシュ
Dział 4, lekcja 11, ważne czasowniki  
14 フィッシュ
Dział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59  
7 フィッシュ
Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57  
8 フィッシュ
Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60  
10 フィッシュ
Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61  
16 フィッシュ
Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36  
31 フィッシュ
Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38  
17 フィッシュ
Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40  
30 フィッシュ
Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41  
10 フィッシュ
Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42  
25 フィッシュ
Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43  
14 フィッシュ
Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44  
15 フィッシュ
Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45  
14 フィッシュ
Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47  
13 フィッシュ
Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22  
36 フィッシュ
Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25  
35 フィッシュ
Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27  
14 フィッシュ
Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30  
24 フィッシュ
Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28  
18 フィッシュ
Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polac...  
29 フィッシュ
Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83  
15 フィッシュ
Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84  
16 フィッシュ
Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85  
28 フィッシュ
Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86  
30 フィッシュ
Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89  
14 フィッシュ
Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65  
28 フィッシュ
Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66  
38 フィッシュ
Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68  
38 フィッシュ
Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66  
22 フィッシュ
Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67  
48 フィッシュ
Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10  
70 フィッシュ
Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70  
36 フィッシュ
Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71  
24 フィッシュ
Dział 5, lekcja 9, c.d. czasowników  
68 フィッシュ
Dział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75  
16 フィッシュ
Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36  
31 フィッシュ
Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38  
17 フィッシュ
Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39  
20 フィッシュ
Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40  
30 フィッシュ
Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42  
25 フィッシュ
Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43  
14 フィッシュ
Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12  
12 フィッシュ
Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12  
35 フィッシュ
Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22  
36 フィッシュ
Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24  
27 フィッシュ
Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25  
14 フィッシュ
Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25  
35 フィッシュ
Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50  
32 フィッシュ
Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51  
23 フィッシュ
Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53  
11 フィッシュ
Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57  
8 フィッシュフィッシュ