Finanse

 0    2 フィッシュ    annbaa
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu państwa odpowiednio do dnia
学び始める
31 stycznia następnego roku
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje Ministrowi Finansów kwartalne prognozy płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w terminie do
学び始める
15 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał

コメントを投稿するにはログインする必要があります。