Phrasal Verbs With In into

 0    16 フィッシュ    izzys
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
check in
学び始める
zameldować się
I am flood in with mails
学び始める
Jestem zalewany mailami
hand in the exam paper
学び始める
wręczyć papier egzaminacyjny
join in
学び始める
przyłączyć się
could you show in the next patient
学び始める
czy mógłbyś pokazać następnego pacjenta?
sink in
学び始める
wryć się w pamięć
step in
学び始める
wkraczać
he will have to stop in and do his homework
学び始める
będzie musiał odmówić wyjscia i odrobić pracę domową
bump into sb
学び始める
wpadać na kogoś
burst into tears
学び始める
rozpłakała się
go into business
学び始める
zakładać firmę
look into something
学び始める
badać coś/sprawdzać coś
turn into a street
学び始める
zamieni się w ulicę
rush into a decision
学び始める
spieszyć się z decyzją
talk into doing sth
学び始める
mówić do zrobienia czegoś
turn into sth
学び始める
zamieni się czegoś

コメントを投稿するにはログインする必要があります。