proces karny XIX w.

 0    3 フィッシュ    urbikon
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
art. 7 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
学び始める
Żaden człowiek nie może być oskarżony, aresztowany i więziony, jak tylko w wypadkach określonych przez ustawę i z zachowaniem form przez nią przepisanych - gwarancja nietykalności osobistej
art 9 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
学び始める
Każdy człowiek jest uważany za niewinnego, dopóki nie został uznany winnym... - zasada domniemania niewinności
zasady procesu inkwizycyjnego
学び始める
Tajność, pisemność, pośredniość. Proces wszczynany z urzędu i prowadzony przez jeden podmiot - sędziego. Legalna dowodowa w wersji pozytywnej (przyznanie się do winy stanowiło koronny dowód)

コメントを投稿するにはログインする必要があります。