tourism and recreation

 0    264 フィッシュ    martakraska0
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
ustalenia, przygotowania
学び始める
arrangements, preparation
prom
学び始める
a ferry
autobus
学び始める
a coach
miejsce docelowe, cel podróży
学び始める
destination, destination
metro londyńskie
学び始める
tube
metro amerykańskie
学び始める
American subway, underground
autostop
学び始める
hitch-hiking
pieszo
学び始める
on foot
rozrywka
学び始める
entertainment
dostarczanie
学び始める
providing
samolot
学び始める
aeroplane
wyjazd za granicę
学び始める
go abroad
szyny
学び始める
rail
dworzec
学び始める
a station
złapać pociąg
学び始める
catch/get on
wysiasc
学び始める
get off
peron
学び始める
platform
odjeżdża pociąg/autokar
学び始める
depart
kolejarz
学び始める
railwayman/engine driver
przystanek autobusowy
学び始める
bus stop
stanowisko odjazdu (samllot, bus)
学び始める
departure gate
Kierowca autobusu
学び始める
bus driver
lotnisko
学び始める
an airport/harbour
wejść na pokład samolotu
学び始める
board
schodzić na ląd
学び始める
disembark
wyruszył (samolot)
学び始める
set off
lądowanie
学び始める
land
wsiadanie na statek
学び始める
embark
port wychodzący
学び始める
outbound port
żeglować
学び始める
sail
dokować
学び始める
dock
zakwaterowanie
学び始める
accomodation
napoje
学び始める
bevarages
gospoda
学び始める
inn
schronisko
学び始める
hostel
pensjonat
学び始める
guest house
Hotel wypoczynkowy
学び始める
resort hotel
kieliszki
学び始める
shot glass
brelok do kluczy
学び始める
keychain
kula śnieżna
学び始める
snowglobe
wskazówki przewodnika
学び始める
guide tips
osiągnięty
学び始める
achieved
jeden wyjazd
学び始める
single trip
vacatiom for a single person to get to know new people
rodzinne wakacje
学び始める
family holiday
parents taking a vacation with their kids
luksusowych podróży
学び始める
luxury travel
an expensive trip, visiting only the best hotels
kempingi wakacje
学び始める
camping holidays
holiday at campsite
rejs
学び始める
cruise
a trip on a big ship, visiting many cities and countries
wakacje wellness
学び始める
wellness holiday
vacations with massagess and spa
Wędrówki z plecakiem
学び始める
backpacking
a journey in which one wears a backpack
żeglarstwo
学び始める
sailing
holiday on a yacht
narciarstwo
学び始める
skiing
winter sports in the mountains
piesza wycieczka
学び始める
hiking
long walks in the mountains
kemping, pole namiotowe
学び始める
campsite
żeglarstwo
学び始める
sailing
yaht
学び始める
yaht
podróż
学び始める
journey
travelling from one place to another
how was your journey?
podróż
学び始める
travel
the act or activity of travelling
i like to travel
podróż
学び始める
voyage
long, by sea or in space
wycieczka
学び始める
trip
journey to a place and back again, short one for pleasure or particular purpose
cel
学び始める
purpose
podróż służbowa
学び始める
business trip
czas wolny
学び始める
leisure time
nurkowanie amatorskie z rurką
学び始める
snorkeling
nurkowanie profesjonalne
学び始める
scuba diving
góral
学び始める
highlander
piesza wycieczka
学び始める
hiking
góral, alpinista, taternik
学び始める
mountaineer
podzielony
学び始める
divided
reklama
学び始める
advertisement
miesiąc miodowy
学び始める
honeymoon
wycieczki dla osób niepełnosprawnych
学び始める
disabled tours
zaspokoić
学び始める
satisfy
wymagania (w stosunku do kandydata)
学び始める
requirements
umiłowany
学び始める
beloved
zapewniać
学び始める
provide
klientela
学び始める
customers
obsługa w restauracji
学び始める
service
otrzymać
学び始める
recive
różny
学び始める
various
kryteria / kryterium
学び始める
criteria/criterion
mianowicie
学び始める
namely
podziwiając
学び始める
admiring
atrakcyjność / przyciąganie / urok
学び始める
attraction
stosunkowo
学び始める
relatively
niezakłócony
学び始める
undisturbed
zaopatrzenie
学び始める
provision
udogodnienia
学び始める
facilities
Delegaci
学び始める
delegates
rocznie
学び始める
annually
kongresy
学び始める
congresses
wystawy
学び始める
exhibitions
wycieczka motywacyjna
学び始める
incentive trip
gościnność korporacyjna / rozrywka korporacyjna
学び始める
corporate hospitality / corporate entertainment
Umożliwia
学び始める
enables
przyczynia
学び始める
contributes
ponownie połączyć
学び始める
reunite
odzyskanie zdrowia
学び始める
soxial recovery
krajobraz
学び始める
countryside
wyposażony
学び始める
equipred
budynki wiejskie / wiejskie
学び始める
rural buildings/farmhouses
kuchnia lokalna
学び始める
local cuisine
pozwala
学び始める
allows
wymagać
学び始める
require
bezpośredni
学び始める
direct
obszary miejskie
学び始める
urban areas
zasoby, środki
学び始める
resources
celu sprawdzenia
学び始める
aimed
ochrona środowiska
学び始める
preservation
nabywanie wiedzy języka
学び始める
acquiring
miejsca znaczące architektonicznie
学び始める
architecturally significant places
ekoturystyka
学び始める
ecotourism
Turystyka biznesowa
学び始める
business tourism
turystyka wiejska
学び始める
rural tourism
agroturystyka
学び始める
agritourism
turystyka sportowa lub przygodowa
学び始める
sports or adventure tourism
turystyka kulturalna
学び始める
cultural tourism
turystyka zdrowotna
学び始める
health tourism
turystyka dziedzictwa
学び始める
heritage tourism
dziedzictwo
学び始める
heritage
flisactwo
学び始める
rafting
na pontonie rwąca rzeka
wspinaczka skałkowa
学び始める
rock climbing
uzdatnianie wody termalnej
学び始める
thermal water treatment
trekking górski
学び始める
mountain trekking
Obserwowanie ptaków
学び始める
birdwatching
zniwa, zbiory
学び始める
harvesting
doju krów
学び始める
milking cows
nurkowanie w jaskiniach
学び始める
scuba diving
nurkowanie
学び始める
snorkeling
zamki z piasku
学び始める
sandcastles
komfort podróży
学び始める
travel comfort
trasa turystyczna
学び始める
itinerary
ceny stałe
学び始める
fixed prices
anulowanie
学び始める
cancellation
wycieczka jednodniowa
学び始める
daytrip
odlot samolotu
学び始める
departure
wliczone w cenę
学び始める
included in the price
miejsce
学び始める
seat
przewodnik/przewodniczka
学び始める
guide
nieprzenośny nie do negocjacji
学び始める
non-negotiable
obniżka
学び始める
discount
przyjazd
学び始める
arrival
dodatkowo płacić
学び始める
pay extra
połączenie
学び始める
connection
zabookowac
学び始める
book
dostępny
学び始める
available
linie lotnicze
学び始める
airlines
Numer konta
学び始める
account number
numer kodu banku
学び始める
bank code number
okazje okazyjne
学び始める
bargain deals
Zarezerwować bilety
学び始める
book tickets
wynajem samochodów
学び始める
car rental
prowizja
学び始める
commission
konferencja
学び始める
conference
kongres
学び始める
congress
przekonać
学び始める
convince
rejs
学び始める
cruise
waluta
学び始める
currency
z powodu wielu zapytań
学び始める
due to many enquiries
wstęp oplata za wstep
学び始める
entrance fee
wejście
学び始める
entry
targi
学び始める
fair
wycieczka z przewodnikiem
学び始める
guided tour
obóz wedrowny
学び始める
hiking camp
wczasy
学び始める
holiday
polecić
学び始める
recommend
włączony
学び始める
included
przekazac
学び始める
pass
okres, termin
学び始める
period, deadline
namawiać
学び始める
persuade
pielgrzymka
学び始める
pilgrimage
pożyczyć
学び始める
rent
trasa
学び始める
route
zwiedzać
学び始める
sightsee
autobus turystyczny / autobus turystyczny
学び始める
sightseeing bus/tour bus
Oferta specjalna
学び始める
Special offer
wydać spędzać
学び始める
spend
obóz sportowy
学び始める
sports camp
pobyt
学び始める
stay
być na wakacjach
学び始める
to be on vacation
Przewodnik turystyczny
学び始める
tourist guide
nauka pracy szkolenie
学び始める
training
czek podróżny
学び始める
traveller's cheque
ferie
学び始める
vacation
zwiedzać
学び始める
visit
obóz młodzieżowy
学び始める
youth camp
piernik
学び始める
gingerbread
stolica
学び始める
capital
województwo
学び始める
voivodeship
nerwowy bez przerwy
学び始める
restless
wędrowcy
学び始める
wanderers
podczas gdy
学び始める
whereas
wspaniały / niespotykany / niezwykły
学び始める
extraordinary
średniowieczny
学び始める
mediaeval
renesans
学び始める
renaissance
barokowy
学び始める
baroque
urzeczony
学び始める
captivated
wspaniały
学び始める
splendid
rowerzystów
学び始める
cyclists
Entuzjaści
学び始める
enthusiasts
ludobójstwo
学び始める
genocide
skaliste szczyty
学び始める
rocky peaks
dostępność
学び始める
accessibility
Ścieżki
学び始める
paths
wymagający
学び始める
demanding
przytulny
学び始める
cosy
wymagający
学び始める
demanding
rysy twarzy / cechy
学び始める
features
Art Nouveau
学び始める
art nouveau
aleja
学び始める
avenue
Białoruś
学び始める
belarus
Bułgaria
学び始める
bulgaria
Czechy
学び始める
the czech republic
Węgry
学び始める
hungary
Federacja Rosyjska
学び始める
the russian federation
Słowacja
学び始める
slovakia
Ukraina
学び始める
ukraine
Dania
学び始める
denmark
Estonia
学び始める
estonia
Finlandia
学び始める
finland
Islandia
学び始める
iceland
irlandia
学び始める
ireland
Litwa
学び始める
lithuania
nothern Irlandii
学び始める
nothern ireland
Norwegia
学び始める
norway
Szkocja
学び始める
scotland
Szwecja
学び始める
sweden
anglia
学び始める
england
Walia
学び始める
wales
Chorwacja
学び始める
croatia
Grecja
学び始める
greece
Włochy
学び始める
italy
Portugalia
学び始める
portugal
Hiszpania
学び始める
spain
Austria
学び始める
austria
Belgia
学び始める
belgium
Francja
学び始める
france
Niemcy
学び始める
germany
Liechtenstein
学び始める
liechtenstein
Szwajcaria
学び始める
switzerland
Holandia
学び始める
netherlands
Luxemburg
学び始める
Luxemburg
Polska
学び始める
poland
zachodniopomorskie
学び始める
west pomerian
wielkopolska
学び始める
greater poland
dolnośląskie
学び始める
lower Silesian
opolskie
学び始める
Opole
Śląskie
学び始める
silesian
kujawsko-pomorskie
学び始める
Kuyavian-Pomeranian
warmińsko-mazurskie
学び始める
Warmian-masurian
podlaskie
学び始める
Podlasie
mazowieckie
学び始める
masovian
małopolskie
学び始める
lesser poland
podkarpackie
学び始める
subcarpatian
Tatry Karpackie
学び始める
carpatian tatra mountains
lubelskie
学び始める
Lublin
Pomorskie
学び始める
pomerania
mazurskie jeziora
学び始める
masurian lakes
Wałcz
学び始める
Wałcz regional museum
poczta główna neo-goth
学び始める
neo-goth main post office
jezioro zamkowe
学び始める
the zamkowe lake
jezioro raduńskie
学び始める
the raduń lake
tawern pod wieżą
学び始める
tawern under the tower
bunkry
学び始める
bunkers
skansen etnograficzny
学び始める
open-air ethnographics museum

コメントを投稿するにはログインする必要があります。