Zaburzenia afektywne

 0    39 フィッシュ    svenska
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
kryteria diagnostyczne zaburzeń depresyjnych nawracających
学び始める
co najmniej 2 epizody trwające nie krócej niż 2 tygodnie, między nawrotami powrót do pełnego zdrowia
anhedonia
学び始める
utrata zdolności do czerpania przyjemności i zadowolenia z życia
dystymia
学び始める
przewlekle obniżony nastrój, przez miesiące/lata dominuje uczucie zmęczenia, przygnębienia, zniechęcenia, które utrzymują się na podobnym poziomie przez dużo czasu
na czym polega depresja poporodowa
学び始める
spełnia kryteria wielkiej depresji, trwa minimum 2 tygodnie
kryteria diagnostyczne zaburzeń sfektywnych dwubiegunowych
学び始める
nawracające (co najmniej 2) wyraźne zaburzenia nastroju i aktywności w postaci manii/hipomanii a nasrępnie depresji lub odwrotnie
kiedy rozpoznajemy dwubiegunowe zaburzenia afektywne z objawami psychotycznymi?
学び始める
epizody maniakalne/hipomaniakalne oraz depresyjne + urojenia w manii i grzeszności i winy w depresji
cyklotymia
学び始める
należy do grupy utrwalonych zaburzeń nastroju - utrzymujące się stale wahania nastroju w postaci licznych epizodów łagodnej depresji i stanów wzmożonego samopoczucia, porównywalne z hipomanią + zaniedbywanie obowiązków zawodowych/porywanie się na coś nieosiągalnego
katecholaminowy model zaburzeń afektywnych
学び始める
w nim zakłada się, że niedobór przekaźników monoaminowych powoduje depresję, a nadmiar manię. BŁĘDNY
co wpływa na pojawienie się depresji wg Haug, ahrens?
学び始める
brak równowagi między działaniem sprzężonych finkcjonalnie układów NA i 5-HT
2 wnioski dot. neurochemicznego podłoża zaburzeń afektywnych
学び始める
1 nie stwierdzono ŻADNYCH ISTOTNYCH RÓŻNIC w zab. neuroprzekaźnictwa między osobami cierpiącymi na nawracające zaburzenia afektywne jedno i dwubiegunowe 2. zaburzenia neuroprzekaźnictwa nie występują u wszystkich chorych
2 hipotezy na temat mózgowych podstaw depresji i manii LeDoux
学び始める
1. na pojawienie się symptomów depresji i manii wpływają zaburzenia systemu połąćzeń, tworzących szlaki noradrenergiczne: hipokamp->ciało migdałowate->podwzgórze->miejsce sinawe, regulujące bardziej złożone doświadczenia emocjonalne 2. niektóre postaci depresji są spowodowane obrażeniami lub udarem mózgu, zwłaszcza lewej części okolic czołowych, a także prawej tylnej okolicy płatów czołowych
z jakim mechanizmem hormonalnym łączy się depresja?
学び始める
przewlekły wzrost poziomu ACTH i glukokortykoidów
jaka oś nie pracuje poprawnie w depresji?
学び始める
podwzgórze-przysadka-nadnercza
zaburzenia zaliczane do psychoz - 3
学び始める
schizofrenia, zaburzenia schizotypowe, schizoafektywne oraz ostre uporczywe zaburzenia urojeniowe
3 typy zaburzeń psychicznych
学び始める
psychozy, nerwice, zaburzenia osobowości
2 grupy zaburzeń psychicznych wg Kraepelina
学び始める
choroba maniakalno-depresyjna, otępienie wczesne ~ schizofrenia
objawy schizofrenii
学び始める
zaburzenia uwagi i rozumienia, halucynacje, spłycenie życia afektywnego, zaburzenia przebiegu myślenia
twórca pojęcia schizofrenia
学び始める
Bleuler
podstawowe symptomy schizofrenii wg Bleulera (3)
学び始める
zab. skojarzenia i afektywności, ambiwalencja, autyzm
kryteria diagnostyczne schizofrenii (4)
学び始める
1. dezintegracja procesów i całej struktury psychicznej 2. zaburzenia myślenia i spostrzegania 3. zaburzenia uczuciowości (sztywność) 4. nieprzystosowanie w różnych sferach życia (wycofywanie się z kontaktów społecznych w wew. swiat dziwacznych idei, urojeń i halucynacji)
4 grupy symptomów składających się na obraz kliniczny schizofrenii
学び始める
1. pozytywne (halucynacje i urojenia) 2. myślenia (upośledzenie procesu i tiku myślenia) 3. negatywne (defizyty zachowania, zblednięcie emocjonalne) 4. wspólne dla schizofrenii i innych zab. psychicznych (depresja, OCD)
symptomy pozytywne
学び始める
halucynacje, urojenia
urojenia
学び始める
fałszywe przkonania o rzeczywistości, nie podlegające zmianom mimo dowodów i argumentów
utrata celu
学び始める
niezdolność do doprowadzenia wypowiedzi do końca
typ I schizofrenii a typ II
学び始める
I- dominują przejawy pozytywne, II-dominują negatywne symptomy-spłycenie afektu, zaburzenia poznawcze, oznaki braku woli i zaburzenia ruchowe
kiedy rozpoznajemy schizofrenię paranoidalną?
学び始める
gdy stwierdzamy wystąpienie urojeń, wyraźnych halucynacji słuchowych i zaburzeń spostrzegania
najczęstsze urojenia w schizofrenii paranoidalnej
学び始める
prześladowcze, odnoszące, wielkościowe, zazdrości
jakie omamy oprócz głosów występują w schizofrenii paranoidalnej?
学び始める
omamy bezsłowne - trzaski, szumy, śmiechy
charakterystyka schizofrenii hebeferycznej
学び始める
zaburzenia afektu, napędu psychoruchowego i formalne zaburzenia myślenia, płytki nastrój, niedostosowany do sytuacji
urojenia i halucynacje w schizofrenii hebefrenicznej
学び始める
zwiewne, mało usystematyzowane, koncentrują się na dziwnych i absurdalnych doznaniach cielesnych
schizofrenia katatoniczna
学び始める
dominujące objawy z obszaru zaburzeń psychomotorycznych: negatywizm czynny, giętkość woskowa, stereotypie ruchowe
2 postaci schizofrenii katatonicznej
学び始める
hiperkinetyczna: skrajne pobudzenie i podniecenie, hipokinetyczna: osłupienie, znieruchomienie
niegatywizm czynny w schizofrenii katatonicznej
学び始める
nieumotywowany opór wobec wszystkich poleceń lub prób poruszenia
schizofrenia prosta
学び始める
powolne wycofywanie się z kontaktów społecznych, rosnący brak zainteresowania rodziną, rozwój dziwacznych zachowań, zanik motywacji
schizofrenia rezydualna
学び始める
gdy pojawia się przewlekły etap rozwoju zaburzeń schizofrenicznych-> wyraźny postęp choroby: nasilone objawy schizofreniczne: spowolnienie psychomotoryczne, ograniczenie aktywności, spłycenie afektu, bierność
kiedy mówimy o pełnej remisji schizofrenii?
学び始める
gdy objawy ustępują pod wpływem leczenia
kiedy mówimy o przebiegu długoterminowym schizofrenii?
学び始める
gdy uda się stłumić objawy pozytywne, a pozostają negatywne i mogą się pogłębiać lub pozostać na tym samym poziomie
4 fazy przebiegu schizofrenii
学び始める
przedchorobowa, prodromalna (okres zwiastunów), ostra, remisja
objawy fazy prodromalnej (okresu zwiastunów)
学び始める
lęki, obniżony nastrój, wycofanie społeczne, zaburzenia emocjonalne

コメントを投稿するにはログインする必要があります。