Al cinema - At the cinema

 0    20 フィッシュ    VocApp
 
質問 答え
Què opines de la pel·lícula?
学び始める
What do you think about the film?
T'ha agradat la pel·lícula?
学び始める
Did you like the film?
No em va agradar el personatge principal.
学び始める
I didn't like the main character.
Voldries alguna cosa per beure?
学び始める
Would you like something to drink?
Hi ha alguna cosa bona al cinema?
学び始める
Is there anything good on at the cinema?
Vaig revisar les cartelleres del cinema i vaig veure una bona pel·lícula.
学び始める
I checked the cinema billboards and I saw a good film.
És una pel·lícula de comèdia / romàntica / una pel·lícula de terror.
学び始める
It's a comedy/romantic film/a horror film.
+13 フィッシュ
レッスンはコースの一部です
"Frases quotidianes en anglès"
(合計で 515 フィッシュ)

無料でコースを試す

コメントを投稿するにはログインする必要があります。