Llogar un apartament - Renting an apartment

 0    20 フィッシュ    VocApp
 
質問 答え
Quin tipus de mascotes permetes?
学び始める
What kind of pets do you allow?
Les mascotes poden estar fora?
学び始める
Can the pets be outside?
Podries ajudar-me a moure'm?
学び始める
Could you please help me move?
He d'omplir un formulari de sol·licitud.
学び始める
I need to fill an application form.
He trobat una oferta convenient a Internet.
学び始める
I found a convenient offer on the Internet.
L'apartament és gran i té un balcó.
学び始める
The apartment is big and has a balcony.
Per entrar a viure, he de pagar el primer lloguer i un dipòsit de seguretat.
学び始める
To move in, I have to pay the first rent and a security deposit.
+13 フィッシュ
レッスンはコースの一部です
"Frases quotidianes en anglès"
(合計で 515 フィッシュ)

無料でコースを試す

コメントを投稿するにはログインする必要があります。