En una entrevista - In an interview

 0    20 フィッシュ    VocApp
 
質問 答え
Crec que tinc el perfil que estàs buscant.
学び始める
I think I have the profile you are looking for.
Podries dir-ho de nou, si us plau?
学び始める
Could you please say that again?
Gràcies per l’oportunitat.
学び始める
Thank you for the opportunity.
Could you please tell me what are the company's benefits?
学び始める
Could you please tell me what are the company's benefits?
Sempre m'ha interessat treballar a la vostra empresa.
学び始める
I've always been interested in working in your company.
M'ha agradat molt el perfil del treball.
学び始める
I really liked the profile of the job.
Podria ajudar-te en la part de publicitat.
学び始める
I could help in the advertising area.
+13 フィッシュ
レッスンはコースの一部です
"Frases quotidianes en anglès"
(合計で 515 フィッシュ)

無料でコースを試す

コメントを投稿するにはログインする必要があります。