Conversació amb un desconegut - Conversation with a stranger

 0    20 フィッシュ    VocApp
 
質問 答え
Us pregunte perquè vull cambiar el meu telèfon.
学び始める
I ask you because I want to replace my phone.
Pel que fa a les sabates, és hora d’obtenir un parell nou.
学び始める
Regarding the shoes, it's time to get a new pair.
El que esteu dient és un bon suggeriment.
学び始める
What you are saying is a good suggestion.
Va ser un bon valor?
学び始める
Was it good value?
Et puc preguntar una cosa?
学び始める
Can I ask you something?
Saps a quina hora tanca aquest lloc?
学び始める
Do you know what time this place closes?
Els heu aconseguit prop d´aquí?
学び始める
Did you get them near here?
+13 フィッシュ
レッスンはコースの一部です
"Frases quotidianes en anglès"
(合計で 515 フィッシュ)

無料でコースを試す

コメントを投稿するにはログインする必要があります。