Al restaurant - In a restaurant

 0    20 フィッシュ    VocApp
 
質問 答え
Voleu un postre?
学び始める
Do you want a dessert?
Per postre, puc agafar un tros de pastís, si us plau?
学び始める
For dessert, could I get a piece of cake, please?
Pagaré amb targeta.
学び始める
I'll pay by card.
Si us plau, traieu-nos una altra ampolla de vi.
学び始める
Please bring us another bottle of wine.
Podríem obtenir una taula per a tres persones?
学び始める
Could we get a table for three people?
Tenim una reserva per a tres persones.
学び始める
We have a reservation for three people.
Què t'agradaria beure?
学び始める
What would you like to drink?
+13 フィッシュ
レッスンはコースの一部です
"Frases quotidianes en anglès"
(合計で 515 フィッシュ)

無料でコースを試す

コメントを投稿するにはログインする必要があります。