Diagnoza

 0    28 フィッシュ    anky91
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Występowanie zmiennych zakłócających uniwersalnych
学び始める
Zawsze tam gdzie są zmienne niezależne istotne dla zmiennej zależnej.
Minimalizacja zmiennych zakłócających uniwersalnych:
学び始める
1. Identyfikowanie ich 2. Wyeliminowanie ich źródeł
Występowanie zmiennych niezależnych zakłócających okazjonalnych
学び始める
Występują tylko niekiedy w koincydencji ze zmiennymi istotnymi.
Minimalizacja zmiennych zakłócających okazjonalnych.
学び始める
Zwiększenie liczby pomiarów zmiennej zależnej.
Sygnał w psychometrii to:
学び始める
wynik prawdziwy
Szum w psychometrii to:
学び始める
błąd
Co to jest produktywność?
学び始める
Tendencja do maksymalizowania ilościowego aspektu zachowania testowego- dawania wielu lub długich odpowiedzi.
Co to jest lateralizacja?
学び始める
Zaznaczanie odpowiedzi albo stale po lewej albo stale po prawej stronie arkusza odpowiedzi.
Co to jest niezdecydowanie?
学び始める
Opuszczanie odpowiedzi, wybieranie odpowiedzi pośredniej.
Co to jest krańcowość?
学び始める
Wybieranie odpowiedzi skrajnych.
Jakie style odpowiadania są niezależne od treści twierdzeń?
学び始める
1. Produktywność 2. Lateralizacja 3. Niezdecydowanie 4. Krańcowość
Czy tendencja do potwierdzania uogólnień o zachowaniu jest zależna od treści twierdzenia kwestionariuszowego?
学び始める
TAK.
Co to jest skala odwrócona?
学び始める
Tam gdzie było, tak" tam robi się, nie".
Odwrotnością czego jest, pozorna oryginalność"?
学び始める
Czynnika aprobaty społecznej.
Kiedy, w jakich okolicznościach ujawnia się tendencja do zgadywania?
学び始める
Wszędzie tam gdzie istnieje niepewność, która odpowiedź jest poprawna.
Czy badani mają tendencję do uznawania własnych charakterystyk za społecznie aprobowane?
学び始める
TAK
Co pozwala usunąć w znacznym stopniu źródła zakłóceń w badaniu indywidualnym?
学び始める
Dobry kontakt z O.B.
Co pozwala mierzyć tendencję do potakiwania (jeśli chodzi o typ twierdzeń)?
学び始める
Wysoka wieloznaczność twierdzeń.
Jaki wynik surowy w MMPI może już budzić wątpliwości?
学び始める
Niższy niż 14.
2 Strategie identyfikacji odpowiadania przypadkowego:
学び始める
1. Wykorzystywanie skal kontrolnych 2. Porównywanie wyników O.B. z wynikami, o których wiemy, że powstały w przypadkowy sposób.
W jaki sposób identyfikuje się odpowiadanie przypadkowe w MMPI?
学び始める
Przez powtarzanie tych samych twierdzeń w różnych miejscach kwestionariusza- SKALA T-R (test-retest)
Sformułowania zaczynające się od, często", zawsze" a zróżnicowania społecznej aprobaty treści twierdzeń.
学び始める
Zmniejszają te zróżnicowania.
Sformułowania zaczynające się od, nigdy", nikt" (formy przeczące ogólnie) a zróżnicowanie aprobaty treści.
学び始める
Zwiększają to zróżnicowanie.
Twierdzenia w stronie biernej (forma bezosobowa) a społeczna aprobata.
学び始める
Są one oceniane bardziej jednoznacznie pod względem aprobaty społecznej.
Twierdzenia w stronie czynnej a aprobata.
学び始める
Zwiększają zróżnicowanie ocen.
Twierdzenia w 1 os. l. poj. a hierarchia wartości społecznych.
学び始める
Takie twierdzenia są wyżej niż w innej osobie. (i są rzadziej obiektem dyssymulacyjnej manipulacji)
Długość twierdzenia i jego skomplikowanie gramatyczno-logiczne a stabilność odpowiedzi.
学び始める
Im trudniejsze i dłuższe twierdzenie tym mniej stabilne odpowiedzi.
Twierdzenia w czasie przeszłym a stabilność odpowiedzi.
学び始める
Bardziej stabilne odpowiedzi.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。