podstawy psychologii

5  1    16 フィッシュ    kkarwacka
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Co to jest psychologia?
学び始める
nauka zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniem człowieka
Cele psychologii.
学び始める
opisywanie, wyjaśnianie, przewidywanie, kierowanie
Początki psychologii.
学び始める
"Traktat o duszy" Arystotelesa (384-322r.p.n.e); mesmeryzm, bioenergia (F. Mesmer, przełom XVIII i XIXw.); frenologia [kształt czaszki] (F. Gull); fizjonomika [kształt twarzy](C. Lonbroso?); spirytualizm;
Początki psychologii naukowej na świecie.
学び始める
1879r. pracownia psychologii eksperymentalnej, Uniwersytet Lipski - Wilhelm Wunolt
Początki psychologii naukowej w Polsce.
学び始める
1903r. UJ - Władysław Henrick 1901 lub 1907r. Uniwersytet Lwowski - Kazimierz Twardowski 1910r. UW - Edward Abramowski
Kierunki psychologii.
学び始める
psychodynamiczny, behawiorystyczny, humanistyczny, psychologii poznawczej, biologiczny, społeczno-kulturowy, ewolucjonistyczny
Kierunek psychodynamiczny.
学び始める
Zygmunt Freud; nieświadome popędy, konflikty
Kierunek behawiorystyczny.
学び始める
James Watson, B.F. Skinner; specyficzne reakcje zewnętrzne, zachowanie - bodźce i konsekwencje, uzależnienie od hazardu
Kierunek humanistyczny.
学び始める
psychologia pozytywna; doświadczenie, potencjał, wartości, cele, szukanie mocnych stron
Nurt psychologii poznawczej.
学び始める
procesy umysłowe, język, pesymizm, optymizm
Kierunek biologiczny.
学び始める
procesy zachodzące w mózgu i układzie nerwowym
Kierunek społeczno-kulturowy.
学び始める
międzynarodowe wzorce postaw i zachowań, różnice kulturowe
Kierunek ewolucjonistyczny.
学び始める
przystosowania psychiczne kształtowane na drodze ewolucji
Dziedziny życia czerpiące z psychologii.
学び始める
marketing, ekonomia, polityka, sport, medycyna, analiza katastrof
Metody badawcze psychologii.
学び始める
obserwacja sytuacyjna: arkusz obserwacyjny, opisy studiów przypadków; testy psychologiczne; wywiad; eksperyment; badanie wskaźników fizjologicznych; metody obrazowania mózgu
Psychologia biologiczna.
学び始める
fizjologiczne, ewolucyjne, rozwojowe mechanizmy zachowań i przeżyć psychicznych; regulatorem zachowania geny, neuromodulatory, neuroprzekaźniki, hormony

コメントを投稿するにはログインする必要があります。