słownictwo psychologiczne

 0    50 フィッシュ    Elizaha
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
to behave
学び始める
zachowywać się
behaviour
学び始める
zachowanie
scientifice findings
学び始める
odkrycie naukowe
to estabilish
学び始める
do ustalenia
an atitiude
学び始める
postawa
a component
学び始める
składnik
a factor
学び始める
współczynnik
to/an approach
学び始める
zbliżyć się/ podejście
nature versus nurture
学び始める
natura kontra wychowanie
adolescence
学び始める
adolescencja/dorastanie/okres dorastania
cognitive/cognition
学び始める
poznawczy/poznanie
campacity
学び始める
pojemność/ zdolność/ charakter
to influence sb/sth= to affect sb/sth
学び始める
wpływać na kogoś/coś
to have an influence on sb/sth
学び始める
ktoś/coś ma wpływ na...
to have an effect on sb/sth
学び始める
mieć wpływ na kogoś/coś
a stimulus/ stimuli
学び始める
bodziec/bodźce
an analysis/analyses
学び始める
analiza/analizy
to analyze sth
学び始める
analizować coś
to emphasize sth
学び始める
podkreślać coś
perception
学び始める
percepcja/ postrzeganie/ wyobrażenie
gender
学び始める
płeć
to take sth into consideration
学び始める
wziąć coś pod uwagę
to contribute to sth
学び始める
coś przyczynia się do
a phenomenon/ phenomena
学び始める
zjawisko/zjawiska
a criterion/ criteria
学び始める
kryterium/ kryteria
a human being
学び始める
istota ludzka
neuroscience
学び始める
neurologia
to interact/interaction
学び始める
interakcja/interakcje
a motive
学び始める
motyw/ motywem
a gene
学び始める
gen
a premise
学び始める
przesłanka
a cause and effect relationship
学び始める
związek przyczynowo-skutkowy
to do/conduct/carry out research into/on sth
学び始める
zrobić badania na/do przeprowadzenia badań
researh has shown
学び始める
badania wykazały
much research has supported tge findings of
学び始める
wiele badań poparły ustalenia
offspring
学び始める
potomstwo
a basis for sth
学び始める
postawa do czegoś
a sample
学び始める
próbka
to determine
学び始める
ustalać/determinować/ wyznaczać
to confirm sth
学び始める
potwierdzić coś
to bring sb up
学び始める
wychować
upbringing
学び始める
wychowanie
to be aware of sth/awareness
学び始める
być świadomym czegoś
throughout the lifespan
学び始める
przez całe życie
mean score
学び始める
wynik
to inherit/inheritance
学び始める
dziedziczyć/ dziedzictwo
a variable
学び始める
zmienna
standard deviation
学び始める
odchylenie standardowe
a correlation
学び始める
korelacja
to assume/an assumption
学び始める
zakładać/założenie

コメントを投稿するにはログインする必要があります。