neuro wykład 4,5

 0    29 フィッシュ    kbednarkiewicz
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
orientacja allopsychiczna
学び始める
świadomość miejsca, czasu, przestrzeni i sytuacji własnej
orientacja autopsychiczna
学び始める
orientacja (świadomość) co do własnej osoby, własnych stanów psychicznych
próba palec - nos
学び始める
acjent musi dotknąć palcem wskazującym czubka swojego nosa; ma dużą wartość diagnostyczną np. uszkodzeniu móżdżku, w których obserwujemy drżenie zamiarowe uniemożliwiające dokładne wycelowanie i dotknięcie nosa
próba pięta - kolano
学び始める
wykonuje się w pozycji leżącej; pacjent stara się trafić piętą do kolana drugiej kończyny
dysfonia
学び始める
osłabienie głosu z powodu zaburzenia normalnego jego wytwarzania; przyczyny np. zapalenie krtani, guzki śpiewacze
trofika (bad kończyn)
学び始める
zespół procesów fizjologicznych zapewniających tkankom normalną czynność oraz zachowanie właściwości biologicznych, chemicznych i fizycznych
próba Romberga (stanie i chodzenie)
学び始める
służy do badania zborności ruchów - podejrzenie uszkodzenia móżdżku bądź sznurów tylnych rdzenia kręgowego
tomografia
学び始める
zbiorcza nazwa metod diagnostycznych mających na celu uzyskanie obrazu przedstawiającego przekrój przez ciało lub jego część
ultrasonografia = USG
学び始める
metoda diagnostyczna - obraz przekroju badanego obiektu; wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków
hematologia
学び始める
dziedzina kliniczna medycyny zajmująca się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego, a także dziedzina naukowa zajmująca się badaniami z tego zakresu w stanach zdrowia i choroby
badanie przesiewowe
学び始める
rodzaj strategicznego badania, które przeprowadza się wśród osób nieposiadających objawów choroby, w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia, dla zapobieżenia poważnym następstwom choroby
test diagnostyczny
学び始める
zakłada konkretną diagnozę zaburzenia
prozodia
学び始める
brzmieniowe właściwości mowy nakładające się na głoskowy, sylabiczny i wyrazowy ciąg wypowiedzi; należą do nich akcent, intonacja i iloczas
praksja
学び始める
zdolność wykonywania złożonych ruchów celowych
krwiak nadtwardówkowy
学び始める
nagromadzenie wynaczynionej krwi pomiędzy kością czaszki lub kręgosłupa a oponą twardą
krwotok podpajęczynówkowy
学び始める
krwawienie do przestrzeni podpajęczynówkowej, która znajduje się między pajęczynówką a oponą miękką mózgu; występuje niespodziewanie, zwykle z powodu pękniętego tętniaka mózgu, lub jako skutek urazu głowy
zespół móżdżkowy (zespół cerebelarny)
学び始める
w uszkodzeniu móżdżku, objawiający się zaburzeniami chodu oraz niezbornością ruchową (ataksja); często występuje skandowana mowa, drżenie zamiarowe, oczopląs, obniżone napięcie mięśniowe
uraz kontaktowy
学び始める
bezpośrednie uderzenie w głowę
uraz bezwładnościowy
学び始める
uraz związany z nagłą zmianą prędkości np. krwiaki podtwardówkowe
obrzęk mózgu
学び始める
nadmierne zwiększenie objętości wody w tkance lub wzrost objętości krwi w naczyniach z powodu zaburzenia autoregulacji krążenia mózgowego
otępienie (dementia)
学び始める
powodowane uszkodzeniem mózgu znaczne obniżenie się sprawności umysłowej
logorea
学び始める
patologiczne szybkie i bezładne wypowiadanie się; słowotok
parafazja
学び始める
zaburzenie mowy polegające na zachowaniu zdolności płynnego mówienia przy równoczesnym przekręcaniu wyrazów lub używaniu niewłaściwych (afazja Wernickego i transkorowa czuciowa)
eferentny
学び始める
odprowadzający
aferentny
学び始める
doprowadzający, dośrodkowy
akinezja
学び始める
bezruch, całkowite odrętwienie; stan pojawiający się w przypadku uszkodzeń układu pozapiramidowego; w tym stanie nie odczuwa ani bólu, ani strachu
układ limbiczny
学び始める
układ struktur korowych i podkorowych mózgu, biorący udział w regulacji zachowań emocjonalnych oraz niektórych stanów emocjonalnych
choroby układu pozapiramidowego
学び始める
Parkinsona, Drżenie samoistne, Pląsawica, Dystonia, Choroba tików, Zespół niespokojnych nóg
objawy nieswoiste (wieloznaczne)
学び始める
nie są przypisane na stałe danej chorobie; występując w obrębie licznych jednostek nozologicznych nie przesądzają o rozpoznaniu, ukierunkowują diagnostykę i różnicowanie

コメントを投稿するにはログインする必要があります。