Społeczna Stasiakie

 0    26 フィッシュ    agaa1988
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
1. kto jest autorem słów "the medium is the message
学び始める
McLuhan
2. rama Goffmana dotyczy-
学び始める
zestawu oczekiwań wykorzystanych do interperetacji- umownych norm i reguł zachowania się w sytuacji- obie odp poprawne
3. KUN przedstawia widza, jako... –
学び始める
aktywnego, intencjonalne korzystającego z mediów
4. TPO (teoria porządku obrad) o wpływie mediów mówi cytat
学び始める
Działania nie są reakcją na sytuację, ale na obraz w głowie” Lippman- „media nie mówią ludziom, co mają myśleć, ale o czym” Bernard Cohen
5. Przetwarzanie doł-góra, góra-dół dotyczy?
学び始める
– korzystanie – 2 zasady spostrzegania Dół – góra (data - driven) – sterowane cechami spostrzeganego obiektu (przekazu); złożoność, intensywność, ruch, kolor itp. Góra – dół (concept - driver) – sterowane potrzebami, motywami, postawami, doznaniami fizycznymi
reality shows to przykład
学び始める
voyeryzmu Publiczna prywatność – voyeryzm, Voyeryzm. Podglądanie/uczestniczenie - jako widz w spektaklach „na krawędzi rzeczywistości” (nowele dokumentalne, reality shows, talk shows)
Program La Zone Extreme był oparty na eksperymencie
学び始める
Milgrama
"Informacja jest jak kawa"
学び始める
to cytat z - RTL France
Mały kraj, duże możliwości
学び始める
– Chorwacja
W Narcyzie kochała się
学び始める
Echo
Autorem określenia "społeczeństwo spektaklu"
学び始める
G. Deborg
Aby manipulacja zadzialala
学び始める
osoba manipulowana musi byc nieswiadoma i miec poczucie sprastawa (kontroli)
chyba jeszcze jakies o osbe8. Na czym polega teoria porzadku obrad
学び始める
TPO – Praktyka 1. Pozycja w programie – „prawo pierwszeństwa”; pierwsza informacja – ważna; 2. Sugestywność relacji – focusowanie uwagi na sytuacji/osobie niż na problemie; 3. Pierwszeństwo uwagi – budowanie przekazu na kategoriach/słowach/pojęciach najłatwiej dostępnych poznawczo odbiorcy
3 z 7 kultur konsumeryzmu
学び始める
masowej wyobraźni, kultura mediów, kultura afektywnej epidemii, totalnej promocji, konsumpcji wartości jako produktów, ekshibicji, spektaklu
wymień 3 z 4 cech kultury mediów
学び始める
Chyba: hiperrzeczywistość; uciekająca prawda; życie jako nowela; wirtualność zdarzeń, miejsc, postaci;
wymień 3 z 4 elementów kultury ekshibicji
学び始める
Chyba: odsłanianie prywatności
wymień 3 założenia teorii magicznego pocisku
学び始める
bodźce medialne działają jak pociski przeszywając umysły odbiorców. Tworzą w umysłach związki skojarzeniowe między emocjami-pojęciami- zachowaniami. Za pomocą przekazu można kierunkować zachowania w dowolny sposób; Człowiek nie jest zdolny do samodzielnego przeciwstawienia się manipulacji
wymień 3 filtry wpływu w teorii ograniczonych efektów
学び始める
1. różnice indywidualne, 2. przynależność grupowa, 3. system wartości, przekonania religijne
wymień 3 rodzaje wpływu reprezentacji medialnych wg. Bandury
学び始める
obserwacja i modelowanie; efekty hamujące; efekty rozhamowujące.
wymień 3 z 6 czynników wyboru w modelu pragmatycznym
学び始める
tło społeczno kulturowe, potrzeby związane z mediami: rozrywka, edukacja, informacja; indywidualne preferencje; dostępność; wiedza o ofercie; kontekst użytkowania
wymień 3 strategie emocjonalizacji odbioru
学び始める
Personalizacja przekazu (przekaz live, świadkowie, rodziny ofiar); Dramatyzacja wydarzenia („najnowsze” info, powtarzanie informacji o ofiarach); Podnoszenie rangi wydarzenia (główny temat przekazu stacji, serwisów info)
wymień 3 z 4 instrumenty ramowania w perswazji
学び始める
Słowa kluczowe – aktywizacja nieświadomych struktur poznawczych, determinujących widzenie świata (np. zagrożenie, układ, afera, kryzys); b) Metafory (transponowanie cech z jednej płaszczyzny rzeczywistości na drugą) c) Retoryki, m.in. - kontaminacja – np. związanie 2 odległych zdarzeń (Antifa i kibole) - pars pro toto – „11 listopada Niemcy bili Polaków”, „Marsz Niepodległości zaatakował policję”;
wymień 3 z 6 techniki perswazji
学び始める
Reguła wzajemności (polityka, reklama): obietnica = wzajemność odbiorcy/wyborcy/konsumenta; Sonda publiczna (TV, prasa, radio): (1) dowód empiryczny, 2) dogodna selekcja Telefoniczna opinia publiczna (jw.) (1) gorąca opinia; 2) pozorna empiria; Mix info ważnych i nieważnych (1) oswajanie info niekorzystnych 2) wytchnienie emocjonalne, poznawcze Wzbudzanie sensacji - atrakcyjność, prawdziwość, wyjątkowość; Milczenie – eliminowanie rzeczywistości
wymień 3 z 5 rytuałów interakcyjnych
学び始める
Rytuały otwarcia: „Jak się masz, Witam Państwa” o Rytuały zamknięcia: „Do zobaczenia...”, „No to...” o Rytuały przywracania przebiegu interakcji: „Och, przepraszam, nie wiedziałem...”, „Wróćmy
czego ogólnie dotyczyła TSM
学び始める
Teoria Społeczeństwa Masowego: media stanowią złą siłę i należy je poddać kontroli. Przekonanie o istnieniu anonimowego bezwolnego społeczeństwa masowego; Pogląd o znaczącym i negatywnym wpływie mediów na społeczeństwo i konieczność objęcia ich kontrolą.
były wymienione dwa elemnty "współbrzmienie" i coś jeszcze i jaka to koncepcja
学び始める
Analiza Kultywacji George Gerbner (1990) – media „kultywują” światopogląd / obraz świata, traktowany przez odbiorców jako rzeczywistość, niezależnie od jego prawdziwości; a) Główny nurt (mainstreaming) – przekaz TV dominuje nad innymi źródłami informacji o świecie. Obraz rzeczywistości Obraz rzeczywistości medialnej; b) Współbrzmienie (resonance) – przekaz TV jest zbieżny z rzeczywistym, codziennym doświadczeniem (np. mieszkańcy Bronx a przekaz TV o przestępczości; powodzianie a przekaz o powo

コメントを投稿するにはログインする必要があります。